top of page

Algemene voorwaarden Echobureau Olivijn

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en geleverde diensten namens Echobureau Olivijn, gevestigd aan de Hoekbree 1-D, 9403 GR te Assen. Alle klanten worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden voordat de dienst uitgevoerd wordt.
 
De algemene voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.
Medische zorg / afwijkende bevindingen
Pretecho’s (red. mini-echo, geslachtsbepalingen, 2D-, 3D-, 4D-echo’s en sfeerbelevingsecho's) zijn niet bedoeld om te diagnosticeren. Er zal niet worden gezocht of gekeken naar afwijkingen bij de zwangere en/of de baby. Echobureau Olivijn is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor (achteraf) geconstateerde afwijkingen bij de zwangere en/of de baby.

Wanneer er tijdens de echo per toeval afwijkende bevindingen worden geconstateerd door de verloskundig echoscopist, dan zal zij dit benoemen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het melden hiervan bij haar eigen verloskundige of gynaecoloog. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen geneeskundige behandelingsovereenkomst is volgens artikel 7:446 e.v. BW. 

Verantwoordelijkheid

Uw eigen zorgverlener(s) (verloskundige, gynaecoloog en/of anders genoemde zorgprofessional) blijft/blijven altijd volledig verantwoordelijk voor de gehele zorg tijdens uw zwangerschap. De (verloskundig) echoscopist die de pretecho maakt kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor medisch handelen of advies. Uitspraken tijdens de pretecho kunnen niet worden gezien als medische beoordeling. 

 

Geslachtsbepalingen

Er kan nooit volledige garantie worden gegeven bij geslachtsbepalingen. Aan de gegeven beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend. De klant aanvaardt dat Echobureau Olivijn en daarmee ook de (verloskundig) echoscopist niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een foutieve beoordeling van het geslacht.

 

Beeldvorming en kwaliteit

De beeldvorming en kwaliteit van echofoto’s en -video’s zijn afhankelijk van vele factoren (bijvoorbeeld de ligging en de bewegingen van de baby, ligging van de placenta, BMI, zwangerschapsduur, etc). Echobureau Olivijn kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een mindere kwaliteit of het niet naar wens zijn van verkregen beeld- en/of geluidsmateriaal. Mocht de kwaliteit zodanig verminderd zijn, dan kan er overlegd worden of de echo eenmalig herhaald wordt tegen een gereduceerd tarief. Restituties zullen niet plaatsvinden.

Schadelijke effecten

Echobureau Olivijn is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de langere of korte termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.

Betaling

Pretecho's worden niet vergoed door de basiszorgverzekering. Betaling geschiedt voorafgaand aan de pretecho. Het is alleen mogelijk om per pin te betalen bij aanvang van de pretecho. De genoemde tarieven kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Cadeaubonnen hebben geen 'geld terug'-garantie.

Auteursrecht

Zonder schriftelijke toestemming van Echobureau Olivijn is het uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk beeld- en/of geluidsmateriaal, op welke wijze dan ook, te reproduceren, anders dan voor eigen gebruik.

De klant aanvaardt dat Echobureau Olivijn de bevoegdheid heeft om gebruik te maken van het verkregen beeld- en geluidsmateriaal voor PR-doeleinden, tenzij de klant nadrukkelijk verzoekt dit niet te doen. Het beeld- en geluidsmateriaal zal anoniem worden gebruikt en er zal vertrouwelijk worden omgegaan met de gegevens / het materiaal.

Annulering, te laat  of no-show

Annulering door de klant dient tenminste 24 uur voor de geplande afspraak plaats te vinden. Bij tijdige annulering zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Bij een niet tijdige annulering, of het niet verschijnen op de afspraak is Echobureau Olivijn genoodzaakt om de kosten van de afgesproken echo volledig in rekening te brengen. 

 

Indien de klant te laat op de afspraak verschijnt, heeft Echobureau Olivijn het recht om de afspraak te verplaatsen en/of de tijdsduur van de pretecho evenredig aan de te laat verschenen minuten te verkorten. Mocht de klant door overmacht te laat op haar afspraak verschijnen, dan wordt er van de klant verwacht dit zo spoedig mogelijk na het incident te melden bij Echobureau Olivijn.

bottom of page